• Deadline
  • Funding
  • Location
05.03.2019 10:30-16:00
Våld i ungas parrelationer
Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in
till en dag om våld i ungas parrelationer.
Read more
Karlstad, Sweden
01.05.2019
Oslo Lærerinnelags Fond utlyser stipend til videreutdanning
Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.
Read more
Norway
15.05.2019
Stipender og utlysninger
Vi utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.
Read more
International
iCal export  rss-icon RSS export