• Deadline
  • Funding
  • Location
24.05.2017
Forskertalent-prosjekt i FRIPRO
Som prosjektleder for et unge forskertalenter-prosjekt skal du få erfaring med å lede et forskningsprosjekt og å veilede doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater.
Read more
Norway
25.05.2017
Masterstipend - studie kjønn
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) ved UiT lyser ut et stipend på kr. 40 000 for andre semester i 2017 og første semester i 2018.
Read more
Tromsø, Norway
30.08.2017
Faber Residency: Feminism
Faber hosts for a month professionals, researchers and artists whose work builds on feminism, either at the theoretical, empirical or artistic level.
Read more
Olot, Spain
06.09.2017
Horizon 2020: Birth day prize
The Horizon Prize for the Birth day will be awarded to a solution that best demonstrates a reduction in maternal and/or newborn morbidity and mortality and/or stillbirths during facility-based deliveries. This solution will need to be novel, safe and scalable.
Read more
European
01.10.2017
Masterstipend: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarikteristika
Er du interessert i spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet? Bidra til kunnskapsutvikling på Ihbti-feltet, få kontakt med et spennende fagmiljø og motta stipend.
Read more
Oslo, Norway
17.10.2017
Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 2020
Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
Read more
European
iCal export  rss-icon RSS export