• Deadline
  • Funding
  • Location
12.10.2016
Funding for innovation in the health, care and welfare services (HELSEVEL)
Assuming all factors relating to scientific merit and relevance are essentially equal, priority will be given to projects led by women project managers.
Read more
Norway
03.11.2016
EU Prize for Women Innovators 2017
The EU Prize for Women Innovators 2017 competition, which awards female entrepreneurs who have successfully brought an innovation to market, has opened.
Read more
European
23.11.2016
International migration and the prerequisites for the welfare and working life model
Applicants are encouraged to incorporate the following components: Interdisciplinarity, Gender and generation, Perspectives from the humanities and legal studies, Comparative perspectives
Read more
Norway
23.11.2016
Forskning og innovasjon for framtidens byer (BYFORSK)
BYFORSK-satsingen tar utgangspunkt i at byene og byregionene gir muligheter og er løsningsarenaer for omstilling til et mer bærekraftig samfunn, både sosialt, økonomisk, og miljømessig. Byregioner forstås her som funksjonelt sammenhengende geografiske områder, omkring et eller flere bysentra, og kan omfatte store områder, også tettsteder. Urbanisering og fortetting er globale megatrender som påvirker og er en del av samfunnsutviklingen i Norge. Byer er viktige for økonomisk utvikling og vekst, ny kunnskap, kreativitet og innovasjon. Samtidig må byene legge til rette for generelt god livskvalitet.
Read more
Norway
23.11.2016
NFR: Internasjonal migrasjon og forutsetningene for velferds- og arbeidslivsmodellen
Programmene VAM og SAMKUL lyser ut inntil 30 mill. kr til forskerprosjekter.
Read more
Norway
06.09.2017
Horizon 2020: Birth day prize
The Horizon Prize for the Birth day will be awarded to a solution that best demonstrates a reduction in maternal and/or newborn morbidity and mortality and/or stillbirths during facility-based deliveries. This solution will need to be novel, safe and scalable.
Read more
European
17.10.2017
Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 2020
Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
Read more
European
iCal export  rss-icon RSS export