• Deadline
  • Funding
  • Location
31.08.2016
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusrahoitushaku
Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.
Read more
Finland
07.09.2016
Funding mechanism: Innovation in Education and Health to help Combat Poverty (VISJON2030)
The primary objective of the Vision 2030 initiative is to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway, by further developing and scaling up innovative solutions that promote achievement of the new UN Sustainable Development Goals for education and health (for each sector individually or in combination).
Read more
Norway
15.09.2016
Utlysning - Normkritisk innovation - ett steg före!
Vill du utveckla din verksamhet, öppna nya marknader med hjälp av innovativa lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara?
Read more
Sweden
23.11.2016
NFR: Internasjonal migrasjon og forutsetningene for velferds- og arbeidslivsmodellen
Programmene VAM og SAMKUL lyser ut inntil 30 mill. kr til forskerprosjekter.
Read more
Norway
23.11.2016
Forskning og innovasjon for framtidens byer (BYFORSK)
BYFORSK-satsingen tar utgangspunkt i at byene og byregionene gir muligheter og er løsningsarenaer for omstilling til et mer bærekraftig samfunn, både sosialt, økonomisk, og miljømessig. Byregioner forstås her som funksjonelt sammenhengende geografiske områder, omkring et eller flere bysentra, og kan omfatte store områder, også tettsteder. Urbanisering og fortetting er globale megatrender som påvirker og er en del av samfunnsutviklingen i Norge. Byer er viktige for økonomisk utvikling og vekst, ny kunnskap, kreativitet og innovasjon. Samtidig må byene legge til rette for generelt god livskvalitet.
Read more
Norway
17.10.2017
Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 2020
Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
Read more
European
iCal export  rss-icon RSS export