• Deadline
  • Funding
  • Location
26.04.2017
Kvinners helse og kjønnsperspektiver (KVINNEHELSE)
Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som bidrar til ny kunnskap om kvinnehelse, spesielt helsen til eldre kvinner og minoritetskvinner, og den psykiske helsen til unge kvinner.
Read more
Norway
15.05.2017
Scholarships - The Science Studies Colloquium
Funds for activities, journeys, articles, or other projects related to science studies.
Read more
Norway
30.08.2017
Faber Residency: Feminism
Faber hosts for a month professionals, researchers and artists whose work builds on feminism, either at the theoretical, empirical or artistic level.
Read more
Olot, Spain
06.09.2017
Horizon 2020: Birth day prize
The Horizon Prize for the Birth day will be awarded to a solution that best demonstrates a reduction in maternal and/or newborn morbidity and mortality and/or stillbirths during facility-based deliveries. This solution will need to be novel, safe and scalable.
Read more
European
01.10.2017
Masterstipend: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarikteristika
Er du interessert i spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet? Bidra til kunnskapsutvikling på Ihbti-feltet, få kontakt med et spennende fagmiljø og motta stipend.
Read more
Oslo, Norway
17.10.2017
Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 2020
Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
Read more
European
iCal export  rss-icon RSS export