• Deadline
  • Funding
  • Location
01.11.2015 - 15.06.2016
Utlysning av masterstipend
Skal du skrive masteroppgave og er interessert i temaet vold i nære relasjoner? Da kan du søke stipend fra Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA.
Read more
Norway
31.05.2016
Nordisk NGO-finansiering öppen för ansökningar
Ansökningsomgången för Nordiska ministerrådets finansieringsprogram för NGO:er i Östersjöregionen 2016 är nu öppen för sökande. Prioriterade områden är projekt om miljöfrågor, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete. Ansökningsomgången för Nordiska ministerrådets finansieringsprogram för NGO:er i Östersjöregionen 2016 är nu öppen för sökande. Prioriterade områden är projekt om miljöfrågor, demokratiutveckling, nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbete.
Read more
Nordic
31.05.2016
The Feminist Review Trust
The Feminist Review Trust gives grants to projects in the UK and internationally that support women
Read more
International
01.06.2016
International, International
01.06.2016 -12:00
Daphne call - Action grants to support national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children
Commission has published a call for proposals for action grants that aims to co-fund national or transnational projects on multi-agency and multi-disciplinary cooperation to respond to violence against women and/or children, and on tackling underreporting.
Read more
European
15.09.2016
Utlysning - Normkritisk innovation - ett steg före!
Vill du utveckla din verksamhet, öppna nya marknader med hjälp av innovativa lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara?
Read more
Sweden
23.11.2016
Forskning og innovasjon for framtidens byer (BYFORSK)
BYFORSK-satsingen tar utgangspunkt i at byene og byregionene gir muligheter og er løsningsarenaer for omstilling til et mer bærekraftig samfunn, både sosialt, økonomisk, og miljømessig. Byregioner forstås her som funksjonelt sammenhengende geografiske områder, omkring et eller flere bysentra, og kan omfatte store områder, også tettsteder. Urbanisering og fortetting er globale megatrender som påvirker og er en del av samfunnsutviklingen i Norge. Byer er viktige for økonomisk utvikling og vekst, ny kunnskap, kreativitet og innovasjon. Samtidig må byene legge til rette for generelt god livskvalitet.
Read more
Norway
iCal export  rss-icon RSS export