• Deadline
  • Funding
  • Location
01.03.2017 - 31.03.2017
Call for appplications to Nordic Gender Equality Fund
The 2017 call for applications for funding from the Nordic Gender Equality Fund will open 1 March 2017!
Read more
Nordic
01.03.2017 - 31.03.2017
Ny utlysning av medel för Nordiska jämställdhetssamarbeten
Har din organisation planer för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet? Sök medel från Nordiska ministerrådets stödordning för jämställdhet, som NIKK administrerar.
Read more
Nordic
18.04.2017
Masterstipend
KUN lyser ut to stipender pålydende NOK 25 000 til studenter som ønsker å skrive masteroppgave med et likestillingsperspektiv
Read more
Norway
26.04.2017
Kvinners helse og kjønnsperspektiver (KVINNEHELSE)
Vi lyser ut midler til forskerprosjekter som bidrar til ny kunnskap om kvinnehelse, spesielt helsen til eldre kvinner og minoritetskvinner, og den psykiske helsen til unge kvinner.
Read more
Norway
06.09.2017
Horizon 2020: Birth day prize
The Horizon Prize for the Birth day will be awarded to a solution that best demonstrates a reduction in maternal and/or newborn morbidity and mortality and/or stillbirths during facility-based deliveries. This solution will need to be novel, safe and scalable.
Read more
European
01.10.2017
Masterstipend: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarikteristika
Er du interessert i spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet? Bidra til kunnskapsutvikling på Ihbti-feltet, få kontakt med et spennende fagmiljø og motta stipend.
Read more
Oslo, Norway
17.10.2017
Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 2020
Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
Read more
European
iCal export  rss-icon RSS export