• Description
  • Deadline
  • Info
Planeringsbidrag för ansökningar inom Horizon 2020
Planeringsbidraget vänder sig till forskare som avser att delta i en forskningsansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 inom Fortes ansvarsområden. Bidraget söks löpande.
Ett viktigt mål för Forte är att stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och att med olika åtgärder främja det internationella forskningsutbytet.

Som ett led i detta arbete har Forte beslutat att även fortsättningsvis utlysa bidrag för planering av EU-ansökningar inom EU:s forsknings-och innovationsprogram Horizon 2020. Bidragen är riktade till forskare som avser delta i en forskningsansökan inom Fortes ansvarsområden, som koordinator eller ledande partner. Bidraget är ett engångsanslag.

Tidplan

Ansökan kan skickas in löpande men skall vara registrerad och inkommen senast två månader före den av EU bestämda sista ansökningsdagen för respektive utlysning. Ansökningarna bereds inom Fortes kansli. Beslut fattas av Fortes huvudsekreterare.

Organizer: Forte
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
17.10.2017
, European