• Description
  • Deadline
  • Info
54 millioner til forskning om menneske og natur
SAMKUL ønsker forskning som belyser de kulturelle forutsetningene for våre forhold til naturomgivelsene og til vår egen natur, og de utfordringene som dette reiser, gjennom analyser av historiske, språklige og kommunikative, religiøse, normative og estetiske dimensjoner.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
22.11.2017
, Norway