• Description
  • Deadline
  • Info
Stipendutlysning fra Forum for Vitenskapsteori
Vi utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.11.2017
Oslo, Norway