• Description
  • Deadline
  • Info
Nordisk jämställdhetsfond
Den 1 mars öppnar 2018 års ansökningsperiod för Nordisk jämställdhetsfond. Vi tar emot ansökningar fram till den 31 mars genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på nikk.no under ansökningsperioden. Vi tar emot ansökningar på skandinaviska språk och engelska.
Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram och dess prioriteringar. Prioriterade teman i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet år 2015-2018 är det offentliga rummet, välfärd och innovation samt hållbar utveckling med fokus på mångfald och mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet.
Organizer: NIKK
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
01.03.2018 - 31.03.2018
, Nordic