• Description
  • Deadline
  • Info
Sök pengar från Nordisk jämställdhetsfond
1-31 mars är Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond öppen för ansökningar. Cirka två miljoner danska kronor ska fördelas till nordiska jämställdhetsprojekt 2019. Nordisk jämställdhetsfond administeras av NIKK, Nordisk information och kunskap om kön.
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbetsprojekt där det ingår minst tre organisationer från minst tre nordiska länder, varav Färöarna, Grönland eller Åland kan utgöra ett, eller minst två nordiska länder och minst en organisation från Estland, Lettland, Litauen eller nordvästra Ryssland. Projekt som på olika sätt syftar till att möta problem med ojämställdhet, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden.

Fonden vänder sig till en bred målgrupp och är öppen för frivilligorganisationer, nätverk, offentliga verksamheter, andra icke-kommersiella aktörer, mindre företag med flera. Olika slags aktiviteter kan finansieras, bland annat arrangemang, utredningar, nätverksbyggen och verksamhetsprojekt. Oavsett typ av projekt ska det vara tydligt hur projektet avser bidra till nordisk nytta, liksom till jämställdhetspolitiskt mervärde.

I NIKK:s guide finns all information du behöver inför ansökan. Du kan också läsa mer om de drygt 50 projekt som hittills beviljats medel från fonden i vår projektdatabas. Bland tidigare projekt finns en stor bredd – alltifrån nätverk mot näthat och sexuella trakasserier, till projekt som fokuserar på ekonomisk jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden.
Organizer: NIKK, Nordisk information och kunskap om kön
Contact: NIKK
Submitted by: NIKK
This event for iCaliCal    Share
01.03.2019 - 31.03.2019
, Sweden