• Description
  • Deadline
  • Info
Masterstipend – kjønnsperspektiv
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
01.06.2019
, Norway