• Description
  • Deadline
  • Info
┼se Hiorth Lerviks priser
Senter for kvinne- og kj°nnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut priser til beste masteroppgave med kj°nnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kj°nnsteoretisk perspektiv. Prisene er pň kr. 25.000,-
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
01.06.2019
, Norway