• Description
  • Deadline
  • Info
Midler til nettverksbygging og formidling
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
31.12.2019
, Norway