• Description
  • Deadline
  • Info
Reisestipend
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
31.12.2019
, Norway