• Description
  • Deadline
  • Info
Masterstipend
Senter for likestilling ved Universitetet i Agder lyser ut tre stipender på kr. 10.000,- til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2019-2020.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
01.10.2019
, Norway