• Description
  • Deadline
  • Info
Stipend
Dagrunn Grønbechs legat utlyser stipendmidler med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling med kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning kan søke.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
01.10.2019
, Norway