• Description
  • Date
  • Info
Reisestipend
Foreningen for kjønnsforskning (FOK) lyser ut et reisestipend på opptil 10 000 NOK som kan brukes til faglig begrunnede formål. Stipendet kan søkes av alle FOKs medlemmer.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
30.01.2021
GenderFund
, Norway